pinocchiozara@gmail.com +385-23-321-956

Prehrana

Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta. Stoga je važno znati što, kada, koliko i kako valja ponuditi djetetu kao dio pravilne prehrane.

Danas važeće preporuke o tome kako “zdravo” hraniti djecu temelje se na smjernicama dva meritorna pedijatrijska udruženja: Američke akademije za pedijatriju i Europskog udruženja za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu. No, preporuke za pravilnu prehranu u prve tri godine života možemo naći i u preporukama Europske Unije (EU) iz 2006., te Američkog udruženja za srce (AHA) iz 2005. godine. Bit tih preporuka je naglašavanje nužnosti izbjegavanja svih strogih ograničenja u prehrani te primjena raznolikih namirnica i koliko je to moguće svježih i sezonskih.

Planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću je vrlo odgovoran i zahtjevan posao.

Pravilno planirati prehranu djece znači dobro promišljati i znati postulate pravilne prehrane, standarde i normative za određenu dob djeteta, dužinu boravka djeteta u vrtiću (broj obroka), uvažavajući i uvrštavajući sezonske namirnice u dječju prehranu/jelovnik (planiranje prema godišnjem dobu).

Jelovnici u našem vrtiću kreirani su na temelju unaprijed definiranih preporučenih energetskih i nutritivnih vrijednosti prema dobnim skupinama. Pritom su poštovane i preporuke o učestalosti konzumiranja pojedinih namirnica, zdravstvena ispravnost i sezonske varijacije u ponudi.

U stvaranju povoljnog konteksta za realizaciju suvremenog pristupa prehrani u dječjem vrtiću sudjeluju svi zaposlenici: ravnateljica, zdravstvena voditeljica, stručni suradnici, odgojitelji, kuharice, tehničko osoblje te naravno djeca i njihovi roditelji kao neizostavni čimbenici u procesu dogovaranja i suradnje.

Pri tome važnu ulogu ima izbor kvalitetnih namirnica kao i poznavanje njihovog porijekla. Upravo zato surađujemo s lokalnim OPG-ovima te djeci, osim kvalitetne i nutritivno bogate namirnice, dajemo i uvid u njen put do njihovih tanjura, tzv. “Od polja do stola”. Djeca se tako upoznaju s proizvođačima, posjećuju njihova obiteljska gospodarstva i prate put namirnice. Također, radosno sudjeluju u uzgoju vlastitih sezonskih kultura koje sade i njeguju u vrtićkom povrtnjaku.

Samo uz pravilan pristup prehrani od najranijeg djetinjstva, možemo očekivati normalan rast i razvoj uz istodobno razvoj zdravih prehrambenih navika i normalan odnos prema hrani kasnije.

hrCroatian